Tajemné hradiště Rubín – Jedná se o bájný Wogastisburg?

Vydejte se spolu s námi na překrásné místo, ze kterého dýchá pradávná a mlhou zahalená neznámá historie. Po kratším, ale přesto prudkém výstupu budete navíc odměněni dalekým výhledem do místní rázovité krajiny.

Tohle tajemné hradiště na Vás čeká uprostřed lesů v Jižní části Ústeckého Kraje, asi pět kilometrů severně od Podbořan v okrese Louny.

Tajemné hradiště Rubín

Jedná se o bájný Wogastisburg?

Vrch Rubín (352 m.n.m.) je chráněný jako kulturní památka a často bývá ztotožňován s legendárním Wogastisburgem, kde proběhla v letech 631 nebo 632 bitva mezi slovanskými kmeny Sámovy říše a franckými vojsky krále Dagoberta I.

Slované v bitvě zvítězili, Dagobertovo vojsko rozprášili, a to se obrátilo na hanebný útěk ponechávajíc na místě výstroj a výzbroj. Zda obléhání a následná bitva proběhla právě na Hradišti Rubín, si dnes můžeme jenom domýšlet.

Geograficky by popis polohy zmiňovaný v jediném dochovaném písemném zdroji – Franské kronice sepsané v 7. století v Burgundsku, snad mohl odpovídat. Kdo ví?

Jedná se o bájný Wogastisburg?

Středisko dávného obchodu?

Faktem ale zůstává, že Rubín byl osídlen již v pozdním paleolitu (10000-8000 před naším letopočtem). Významné jsou nálezy především z doby halštatské až časné doby laténské. Méně nálezů pak překvapivě pochází z období Keltů (320-40 před naším letopočtem).

Nový rozkvět hradiště nastává až v 7. století našeho letopočtu. Zánik je datován postupně. A to do 10. století, kdy se místním přemyslovským správním centrem stává nedaleký Žatec.

Část nálezového fondu je výsledkem importů například z Etrurie v Itálii, Francké říše, nebo Panonie v dnešním Maďarsku. Je tedy více než pravděpodobné, že na Rubínu sídlila „elita“ starověké společnosti, která obchodovala s nejvýznamnějšími kulturními centry tehdejší Evropy.

Je vrch Rubín u Podbořan tajemným Wogastisburgem?

Rozhledna

Na vrcholu byla v roce 2018 z iniciativy města Podbořany vztyčena vkusná dřevěná rozhledna, připomínající pradávné hradiště. Můžete odtud spatřit Krušné nebo Doupovské hory, a také podstatnou část Českého středohoří.

Na vrcholu byla v roce 2018 z iniciativy města Podbořany vztyčena vkusná dřevěná rozhledna, připomínající pradávné hradiště. Můžete odtud spatřit Krušné nebo Doupovské hory, a také podstatnou část Českého středohoří.

Děkujeme za přečtení tohoto článku a za případné sdílení či komentář. Pokud byste měli zájem sledovat podobný obsah jako tento článek ve video formě, doporučujeme navštívit YT kanál Marka Ondráčka, který přidává velice zajímavý obsah z cest po celé ČR, odkaz najdete zde.

Nezapomeňte si také přečíst článek o Zážitkovém parku Zeměráj!

Napsat komentář